Om du letar efter fornlämningar

Det är tillåtet för vem som helst att leta efter fornlämningar
i marken och dyka efter gamla skeppsvrak, givetvis med
hänsyn tagen till allemansrätten och annan tillämplig
lagstiftning. Undantaget från detta är om du vill använda en
metallsökare, då måste du ha Länsstyrelsens tillstånd.

Det är däremot inte tillåtet att själv börja gräva i marken på platsen för en känd fornlämning eller ge sig in i ett vrak som förlist före 1850 för att leta efter saker på egen hand. För att få göra sådana ingrepp eller undersökningar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Dessa undersökningstillstånd lämnas dock bara under vissa speciella förutsättningar.

Det kan vara spännande att gräva i historiens lager. Under den varma årstiden arrangeras ofta utgrävningar där frivilliga kan delta under sakkunnig ledning.

Amatörarkeolog i arbete vid Södra Råda kyrkplats. Foto: Catarina Carlsson, Raä. 

Amatörarkeolog i arbete vid Södra Råda kyrkplats. Foto: Catarina Carlsson, Raä.

Kontakta Länsstyrelsen eller de regionala museerna i Västra Götalands län om du har funderingar kring något du hittat eller letar efter.

Du kan också själv söka efter kända fornlämningar via GIS-kartan eller Riksantikvarieämbetets fornsök för Västra Götalands län.

Kom ihåg att även okända fornlämningar omfattas av lagskyddet och glöm inte att meddela Länsstyrelsen om du påträffar något i marken som du misstänker kan vara en fornlämning.