Om du hittar gamla föremål

Om du hittar ett föremål i marken eller i vattnet som tillkommit före 1850, ett så kallat fornfynd, måste du snarast anmäla fyndet till Länsstyrelsen, eller till något av de regionala museerna, Kustbevakningen eller till Polisen.

Vad händer när jag anmäler att jag hittat ett fornfynd?

När du anmäler ditt fynd vill vi veta var du har hittat det och hur det såg ut på platsen. Om du använder den här blanketten är det en god hjälp för den myndighet du vänder dig till. 

Vad händer med marken som fyndet hittades på?

Den pågående markanvändningen är oftast inget hot mot en eventuell fornlämning på platsen. Platsen registreras i fornminnesregistret och markägaren kan vara stolt över att veta att en bit av länets historia finns just där.

Vem äger ett fornfynd?

Fornfynd tillfaller staten om fyndet hittas i eller vid en fast fornlämning, om fyndet består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans eller om det består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar. Du har dock rätt till en ersättning samt i vissa fall även hittelön. Ett enstaka föremål, till exempel en stenyxa eller en pilspets av järn, som inte kan antas tillhöra en fast fornlämning får du behålla efter att du berättat var du hittade det.