Mitt ärende på Länsstyrelsen

När en ansökan kommit till Länsstyrelsen gör handläggaren en bedömning om ärendet är komplett. Om några uppgifter eller handlingar saknas, kontaktar handläggaren dig med och påtalar vad du ska komplettera med.