Ansökan ingrepp i fornlämning

Mål: ärendet tar 5,5 månader 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När din ansökan kommit till Länsstyrelsen bedömer handläggaren om ärendet är komplett. Om något saknas får du besked om vad du ska komplettera med.

I många fall krävs det först en arkeologisk förundersökning för att avgöra om och i vilken omfattning fornlämningen berörs. Länsstyrelsen fattar i sådant fall ett särskilt beslut om arkeologisk förundersökning samt vilken utförare av arkeologiska undersökningar som ska ansvara för denna. I normalfallet är det sökanden som svarar för kostnaden för en arkeologisk förundersökning.

Ansökan om ingrepp i fornlämning kan röra allt från långa kabeldragningar, omfattande motorvägsbyggen till ärenden som privatpersoners garagebygge m.m. Ärendets karaktär och omfattning avgör i hög grad hur lång tid det tar att handlägga det enskilda ärendet.

När ärendet är komplett beslutar Länsstyrelsen om tillstånd kan beviljas och i så fall vilka villkor som gäller. Arkeologisk undersökning kan vara ett sådant villkor.

Om du ska skicka in en ansökan, tänk på:

  • Skicka in ansökan i god tid. Tillstånd ska finnas innan ingreppet sker! 
  • Ju mer information du lämnar desto snabbare kan ärendet handläggas. Tänk på att beskriva vad som ska göras, hur, av vem och var. Skicka gärna med foto. Glöm inte skicka med tydliga kartor, fastighetsuppgifter och fullständiga kontaktuppgifter så vi lätt kan kontakta dig.