Anmälan om skada

Den här blanketten kan du använda om du har upptäckt en skada på en fornlämning. Du kan alltid välja att vara anonym när du anmäler en skada.

Länsstyrelsen vill gärna veta så mycket som möjligt om vad du har sett så därför har vi utformat den här blanketten för att hjälpa dig få med det som är viktigt att förmedla vidare till oss.

Tack för att du hjälper oss ta vara på fornlämningarna!