Arkeologiska uppdrag

Större arkeologiska undersökningar och andra uppdrag offentliggörs här under anbudsperioden. Undersökare är välkomna att komma in med anbud.

Under respektive uppdrag nedan finns uppgifter om anbudet samt om eventuella tillägg eller förtydliganden.