Informationsmöte inför anbud angående arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ Ytterby 256 och arkeologisk delundersökning av fornlämning RAÄ Ytterby 257 i Kungälvs kommun

Arkeologisk undersökning av grav- och boplatsområde RAÄ Ytterby 256 samt arkeologisk delundersökning av grav- och boplatsområde RAÄ Ytterby 257, Kungälvs kommun (431-2522-2018).

​Kungälvs kommun har ansökt om tillstånd att ta bort ovanstående fornlämning och del av fornlämning. Orsaken till ingreppet är detaljplan för bostäder.

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, anmälan i receptionen på Södra Hamngatan 3 i Göteborg. Möteslokal Bäcken.

Tid: Fredag 1 juni kl. 09.45-12.00.

OBS! Föranmälan till: pernilla.morner.ahman@lansstyrelsen.se  senast tisdag 29 maj 2018 kl. 12.00.

Bohusläns museum Rapport 2018:07  "Grav- och boplatsmiljöer i Ytterby. Arkeologisk förundersökning, Ytterby 256, 257, 259, Kastellegården 1:52, Ytterby socken, Kungälvs kommun"  finns tillgänglig på Bohusläns museums webbsida och ska laddas upp på Samla.