Informationsmöte inför anbud angående arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ Långelanda 86:1 i Orust kommun.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län inbjuder härmed till informationsmöte inför nedanstående anbudsärende.

Anbudets namn: Arkeologisk undersökning av stenkammargrav RAÄ Långelanda 86:1, Orust kommun (431-2586-2018). ​

Beskrivning av anbudet

Orust kommun har ansökt om tillstånd att ta bort ovan nämnda fornlämning. Orsaken till ingreppet är detaljplan för bostäder.

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, anmälan i receptionen på Södra Hamngatan 3 i Göteborg. Möteslokal Bäcken.

Tid: Måndag 23 april kl. 09.45-12.00.

OBS! Föranmälan till: niklas.ytterberg@lansstyrelsen.se senast fredag 20 april 2018 kl. 12.00.