Information till undersökare

Är du intresserad av att utföra arkeologiska uppdrag i länet? Då kan du anmäla ditt intresse till Länsstyrelsen.

Du som är undersökare kan anmäla ditt/ditt företags intresse för att utföra arkeologiska uppdrag i länet till Länsstyrelsen. Du ansvarar själv för att din anmälan hålls aktuell. Uppdatera din anmälan om det t ex sker ändringar i din/er kompetens. Det är lämpligt att du uppdaterar din anmälan årligen.

Intresseanmälan 

Länsstyrelsen bedömer om en undersökare är lämplig utifrån de kriterier som tas upp i intresseanmälan. Dessa utgår från Riksantikvarieämbetets Handbok för uppdragsarkeologi.

 

Arkeologiska uppdrag 

 

ATM: Arkeologiskt teori- och metodseminarium 

Under en seminariedag varje år diskuterar vi aktuella frågeställningar och metoder. Seminariet är öppet för alla undersökare som är aktiva i länet, och på sikt förhoppningsvis även för studenter. Följ länk till ATMS webbplats där vi uppdaterar med aktuell information och mer bakgrundsinformation.