Samhällsplanering och kulturmiljö

 

  
  
Description
  
  
  
  
Sök stöd och bidraghttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/samhallsbyggnad-framhavd.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/stod-och-bidrag/Sidor/default.aspxIn page navigation
Historia på platshttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kulturmijo-framhavd.jpg
Ett sökregister och guide till Västra Götalands historia
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/historia-pa-plats/Pages/kulturmiljoer.aspxIn page navigation

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.

 Summary Links