Yrkesmässig trädgårdsrådgivning nr 3

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
4
Trädgårdsrådgivarnas nyhetsbrev går ut till yrkesmässiga odlare i Västra Götalands, Värmlands och Hallands län. Vill du också få något av odlarbreven? Kontakta redaktionen och skriv vilket du vill ha. Du kan också be om äldre årgångar av odlarbreven.
Kommentar: