Matlänet

Matlänet Västra Götaland är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen. Sex fokusområden ingår: primärproduktion, förädlad mat, handel, offentlig mat, matturism och restaurang.

Matlandet som ett samlande namn har upphört i och med att projekten avslutades före sommaren. Men vår ambition att arbeta med livsmedel och mat finns kvar och vi kommer framöver att göra det under samlingsnamnet Matlänet Västra Götaland.

Ta del av det senaste inom mat & måltid i vårt län.
Nyhetsbrevet ges ut sista torsdagen i varje månad. Utgivna nyhetsbrev hittar du i spalten till vänster.

Länsstyrelsens uppgift är att informera och stötta både nya och etablerade verksamheter genom information, utbildning och rådgivning.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Kontakta Lena Björkqvist
tel: 010-224 56 27
vastragotaland@lansstyrelsen.se