Matlänet 9 2017

Löpnummer:
9
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
2
I detta nummer är det mycket fokus på kyckling då det var temat för en intressant dag för upphandlare och kostpersonal i våra kommuner. Dessutom har Jordbruksverket har nyligen publicerat statistik över antalet djur i svenskt jordbruk.
Kommentar: