Matlänet 8 2017

Löpnummer:
8
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
2
Ekosystemtjänster, våtmarker och köttskola är något av det du får läsa om denna månad.  Här finns också en intervju med Christer Ivarsson som är projektledare för Nötköttsproduktion med fokus på naturbete och biologisk mångfald.
Kommentar: