Matlänet 6 2017

Löpnummer:
6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
2
Vi bjuder på spännande nomineringar till en ny mattävling och firar en nybliven ettåring. Vi ger även röst åt några av länets upphandlare som har varit ute på givande gårdsbesök. Dessutom kan ni läsa om varför Västra Götaland ligger i framkant när det kommer till kött som serveras i offentliga kök.
Kommentar: