Matlänet 4 2017

Löpnummer:
4
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
2
Kosläpp, köttpodd och hemester är några av de saker du får läsa om i den här månadens nyhetsbrev. Dessutom finner ni en intervju med Oskar Lorentzon som är lammproducent och rådgivare hos Lokalproducerat i Väst. Han berättar bland annat om en spännande karta som hjälper konsumenter att hitta producenter.
Kommentar: