Matlänet 3 2017

Löpnummer:
3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
2
I detta nummer av Matlänet kan du bland annat läsa om dalsländska ärtor, kompetenscentrum för offentliga måltider, stadsnära odling och vattentillgångar.
Kommentar:

Matlänet 3 2017