Matlänet 1 2017

Löpnummer:
1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
2
I detta nummer kan du bland annat läsa om att det nu finns en bred politisk enighet kring en nationell livsmedelsstrategi samt att smakegenskaperna i kött ska kartläggas.
Kommentar: