Matlänet 3 2016

Löpnummer:
3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
2016
Publicerad:
2016
Sidantal:
2
I detta nummer kan du bland annat läsa om handelns krav på mindre antibiotika, klimatsmarta jätteräkor och landbaserat vattenbruk.
Kommentar: