Matlänet 8 2015

Löpnummer:
8
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
2
I detta nummer kan du läsa om den starka Eko-trenden som fortsätter att växa. Vi lägger även lite extra fokus på något som hör sensommaren till, nämligen skaldjur.

Trevlig läsning!
Kommentar: