Länsfokus nr 4 2015

Omslag av Länsfokus nr 4/2015
Löpnummer:
4
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
20
I årets sista Länsfokus diskuterar landshövdingen asylfrågan och vill gärna ha din synpunkt. Bristande tillgänglighetskrav i byggnader, på gator och torg ses som diskriminering och ensamhet är vanligt bland ensamkommande flyktingbarn. Läs om detta och många fler engagerande frågor i Länsfokus nr 4.
Kommentar: