Körspåret 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
4
Länsstyrelsens nyhetsbrev om användning av växtskyddsmedel. I detta nummer kan du läsa om:

- Funktionstestad spruta, lagkrav från 26 november 2016
- Vad som gäller för skyddsavstånden
- Utfasning av en del glyfosatprodukter
- Preparat som är på väg bort eller har passerat sista användardatum
- Vad du kan göra för att undvika resistensbildning
- Nya riktlinjer gällande permanent skyddszon
- Val av munstycken
Kommentar: