Körspåret 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
4
Länsstyrelsens nyhetsbrev om användning av växtskyddsmedel. I detta nummer kan du läsa om:

- Ökade skyddsavstånd till vatten och förbud att fylla sprutan på gårdsplan
- Sprutan måste vara funktionstestad inför säsongen 2017
- Många preparat har nu krav på till exempel skyddszon, avdriftsreducerande utrustning eller kolfilter
- Preparat som är på väg att fasas ut
- Nya regler kring vad som ska dokumenteras i sprutjournalen
Kommentar: