Körspåret 2015

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
4
Länsstyrelsens nyhetsbrev om användning av växtskyddsmedel.

Utdrag ur årets brev:
• Ny föreskrift och allmänna råd om integrerat växtskydd
• Från den 1 januari 2015 ska du anteckna syftet med bekämpningen – men detaljerna är oklara
• Tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i jordbruket 2015
• Enskild rådgivning – integrerat växtskydd
• Nya farosymboler, faropiktogram - senast 1 juni 2015
• Nya regler för märkning av betat utsäde
• Lista över godkänd avdriftsreducerande utrustning – mars 2015 
• Användning av otillåtna preparat är ett tvärvillkorsbrott

Nyhetsbrevet utkommer en gång per år.
Kommentar: