Jordbiten

Länsstyrelsens landsbygdsavdelning publicerar aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling i tidningen Jordbiten.

Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Marie Andreasson

Redaktion:
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se