Jordbiten 2 2018

Omslagsbild
Löpnummer:
2
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
24
Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
Tema: Marknad och möjligheter.
Kommentar:
 Jordbiten

Ansvarig utgivare: 
Marie Andreasson

Redaktion: 
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson