Jordbiten 1 2018

Framsida Jordbiten nr 1 2018
Löpnummer:
1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
24
Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
Tema: EU-stöd
Kommentar:
 Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Marie Andreasson

Redaktion:
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson