Länkar Jordbiten nr 2 2017

På denna sida hittar du de länkar som vi hänvisar till i Jordbiten nr 2 2017. 

Lokalproducerad mat i offentliga kök: Stastistik över andelen svenskt kött och ekologiskt i offentliga kök.

Laga mat utomhus – en 400 000-årig innovation: Livsmedelsverkets branschriktlinjer för utomhusmatlagning.

Undvik ochratoxin A i spannmål: Nationella branschriktlinjer

Dags att slå ängen: Länsstyrelsens broschyr

Gynna hästens naturliga beteende: Rasthagar till häst 

 

 

 

Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Marie Andreasson

Redaktion:
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se