Jordbiten 1 2017

Löpnummer:
1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
24
Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
Tema: EU-stöd
Kommentar:
Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Marie Andreasson

Redaktion:
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se