Jordbiten 3 2016

Löpnummer:
3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
17
Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.

Tema:
Service på landsbygden
Kommentar:
Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Marie Andreasson

Redaktion:
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se