Jordbiten 4 2015

Framsida Jordbiten nr 4 2015
Löpnummer:
4
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
24
Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
Tema: Djurskydd
Kommentar:
Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Marie Andreasson

Redaktion:
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se