Jordbiten 4 2014

Omslag Jordbiten
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
32
Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
Tema: Svenskt kött
Kommentar:
Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Marie Andreasson

Redaktion:
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se
  

 Rättelse:

I artikeln ”Det svenska köttets mervärden” i Jordbiten nr 4 2014, har ett faktafel uppkommit i redigeringen.

Det står i texten att ”den svenska konventionella produktionen håller samma låga nivå på bekämpningsmedel som EU-ekologisk produktion gör”, men det ska stå att: ”den svenska konventionella produktionen håller lägre nivåer på användningen av antibiotika än andra EU-länder”.

Olika faktauppgifter sammanblandades vid textredigering, vilket vi förstås beklagar.