Jordbiten nr 2

Jordbiten nr 2 2013
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
 
Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
Tema: Innovationer på landsbygden
Kommentar:
Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Marie Andreasson

Redaktion:
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se