Hornborganytt

Hornborganytt är ett informationsblad som framför allt vänder sig till boende runt Hornborgasjön.

Det kommer ut två nummer om året och berättar bland annat om transäsongen, fågelräkningar vid sjön och länsstyrelsens arbete vid sjön.