Hornborganytt nr 2

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Hornborganytt kommer ut två gånger om året, vår och höst. Tidningen finns även tryckt och vänder sig framför allt till kringboende runt Hornborgasjön.
Kommentar: