Alkohol, tobak och rökfri miljö

Alkohol, tobak & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen och tobakslagen och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Brevet vänder sig i första hand till kommunala handläggare inom områdena serveringstillstånd, folköl- och tobaksförsäljning samt rökfria miljöer. Även andra intresserade får självklart ta del av innehållet.

Publikationen ges ut av enheten för social hållbarhet, samhällsavdelningen, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Har du frågor om innehållet vänligen kontakta redaktören.

Läs årets nyhetsbrev

> Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö (april 2018)

> Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö (februari 2018)

Vill du prenumerera?

Registrera dig för en prenumeration direkt i nyhetsbrevet eller här på sidan. OBS klicka Visa allt innehåll i dialogrutan för att se formuläret nedan.