Informationsblad om överförmyndarfrågor

På den här sidan hittar du länsstyrelsernas informationsblad om överförmyndarfrågor.

04:2017 Kommentar: I nyhetsbrevet som gick ut innan jul informerade vi om att statistiken för 2017 skulle vara inrapporterad 1 februari 2018 men eftersom SCB:s befolkningsstatistik inte publiceras förrän i slutet av februari (21:a enligt deras webbplats) så får ni en månads respit på inrapporteringen. Det vill säga sista dag att rapportera in statistiken för verksamhetsåret 2017 är den 1 mars 2018.

​01:2016

Läs mer om överförmyndare