Informationsblad om Länsstyrelsen Västra Götalands län

Faktablad om länsstyrelsen
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
1
Kortfattad beskrivning av verksamheten.

About the County Administrative Board of Västra Götaland Assignments and organization.
Kommentar:
Informationsmaterial

För mer information om Länsstyrelsens publikationer och kostnadsfri beställning av informationsmaterial, kontakta Linda Andersson, kommunikatör.

Telefon: 010-224 45 51
information.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Logotyp

Om du behöver vår logotyp, hör av dig till Länsstyrelsens informationsenhet.

Telefon: 010-224 40 00
information.vastragotaland
@lansstyrelsen.se