Försurningskänsligt grundvatten i Västra Götalands län. Utvärdering av undersökningar 1985-2014

Löpnummer:
2018:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
144
I Västra Götalands län bedrivs regional miljöövervakning av försurningskänsligt grundvatten sedan 1990-talet. Övervakningsprogrammet omfattar ca 20 intensiva provtagningsstationer som provtas årligen. Under en period omfattade programmet även 110 stationer som provtogs en eller ett fåtal gånger. I rapporten redovisas en utvärdering av hur miljötillståndet i grundvattnet har förändrats över tid med avseende på försurning samt en revidering av övervakningsprogrammet.
Kommentar: