Marint mikroskopiskt skräp längs Bohuskusten 2015 - i jämförelse med tidigare studier 2013 och 2014

Löpnummer:
2018:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
36
Resultat av mikroskräpmätningar från 14 lokaler längs Bohuskusten 2015 i jämförelse med tidigare resultat från samma lokaler. Mätningar från utsläppsvatten från fyra kommunala reningsverk.
Kommentar: