Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 2017

Löpnummer:
2018-27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
420
Rapporten innehåller resultatet från 201 lokaler som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2017. Tätheterna av öring och lax var på de allra flesta lokalerna normala i årets elfiske.
Kommentar:
Finns endast som pdf. Eftersom det är en tung fil har vi delat upp den i två delar.