Klimatanpassning – Åtgärder inom värdetrakter för skyddsvärda träd

Löpnummer:
2018:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
386
I ett förändrat klimat kommer många arter ha svårt att flytta sig. Rapporten redovisar resultaten av en GIS-analys som syftar till att binda ihop värdekärnor och värdetrakter för skyddsvärda träd.
Kommentar: