Ängsvallsprojektet – Den långliggande vallens potential som ängsmark. Slutrapport 2017

Löpnummer:
2018:21
Diarienummer:
604-9344-2018
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
106
Ängsvallsprojektet - långliggande åkermarks potential att bli ett värdefullt komplement till traditionella slåtterängar.
Kommentar:
Finns endast som pdf.