Flodpärlmusslans status i Västra Götalands län. En inventering av sex av länets musselvattendrag 2017

Löpnummer:
2018:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
31
Under 2017 genomfördes inventeringar av flodpärlmusslor i sex vattendrag i Västra Götalands län.
Kommentar: