Kartläggning av internetförsäljning av e-cigaretter

Löpnummer:
2018-17
Diarienummer:
705-34846-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
24
Försäljning av e-cigaretter regleras i Sverige sedan den 1 juli 2017. I denna rapport redogör vi för en kartläggning om internethandel med e-cigaretter som genomfördes hösten 2017. Vi har tittat på hur många webbutiker som säljer e-cigaretter på den svenska marknaden, om de har anmält sin försäljning till kommun, samt vilka rutiner det finns för ålderskontroll och utlämnande av produkterna. 
Kommentar:
Finns endast som pdf