Vårda vattendragens kulturarv

Rapportens omslag
Löpnummer:
2018:15
Diarienummer:
436-20842-2013
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
Del 1: 81 Del 2: 63
Under tre år har nio län i södra Sverige tagit fram ett informationsmaterial om kulturhistoriskt värdefulla miljöer vid sjöar och vattendrag. Dessutom vårdat ett stort antal anläggningar och miljöer.

Rapporten är uppdelad i två skrifter med samma nr. En innehåller del I projektbeskrivning och del II länets vårdinsatser. Den andra skriften innehåller del III med informationsfolder och faktablad.
Kommentar: