Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning

Omslagsbild
Löpnummer:
2018:13
Diarienummer:
424-1154-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2018
Sidantal:
131
Hur man på ett naturanpassat sätt kan hålla kvar vatten i landskapet så att risken för översvämning nedströms minskar. Organisation, planering, underlag och exempel på åtgärder.
Kommentar: