Spelproblem i fokus - Vad säger lagen, forskningen och praktiken?

Löpnummer:
2018:10
Diarienummer:
706-3142-2018
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
20
Konferensrapport från den 1 februari 2018.
En bild av området spel om pengar utifrån ändringarna i lagstiftningen och det utökade ansvaret för socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Kommentar: