Inventering av skyddsvärda träd i Bengtsfors kommun

Rapportomslag
Löpnummer:
2018-06
Diarienummer:
511-5307-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
18
I Bengtsfors kommun noterades 475 skyddsvärda träd. Av dessa hade 202 en stamdiameter över 1 meter. Av de alla noterade skyddsvärda träden hade 69 välutvecklade håligheter.
Kommentar: