Hävd i slåtterängar – Miljöövervakning i Västra Götalands län 2017

Löpnummer:
2018:05
Diarienummer:
502-4827-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
14
Hävden mättes på 25 slumpade slåtterängar i länet och de hade i medelvärde 6,5 cm kvarstående gräsmängd. Extra slåtterängar i Göteborgs kommun har övervakats.
Kommentar: